Založení kuželkářského oddílu v Husovicích se datuje rokem 1918. Tehdy byla vystavěna jednodráha v místě, kde bylo později zřízeno kino Jas. V současnosti již budova bohužel slouží k jiným, než sportovním či kulturním akcím.

V roce 1938 byla tato jednodráha zrušena a nadšenci kuželkářského sportu se rozhodli vystavět první dvoudráhu v Brně. Byla asfaltová a stála na místě současné kuželny. Díky tomu vznikl kuželkářský klub "Jas Husovice", začleněný do jednoty Sokola Husovice.

Klub hned z počátku slavil úspěchy a pod vedením Arnošta Kárného hrál tehdejší první ligu v tzv. Moravské dorážkové. Aktivními členy byli Jan Drahoš, František Čech, Josef Leva a mnoho dalších.

Bohužel přišla 2. světová válka a činnost klubu byla nacistickou okupací přerušena. Tělovýchovná zařízení byla uzavřena a kuželkářský klub byl pod diktátem okupantů rozpuštěn.

Teprve po osvobození roku 1945 mohla být činnost klubu opět obnovena. Přišli noví mladí členové - Hrdina, Vejtasa, Coufal, Kárný a další.

Vznikl Spartak Husovice a oddíl kuželek byl opět jedním z nejúspěšnějších. Hrála se nejvyšší soutěž - první celostátní liga na 100 hodů sdružených a v prostorách kuželny působilo i družstvo ZKL Brno, které hrálo také ligu. Za Husovice vyjmenujme z hráčů Dvořáčka, Dr. Gabriela, Hübla, Kovaříka, Vejtasy a Štěpanoviče. Tito borci budovali slavnou historii klubu a jistě přispívali nejen sportovním výkonem k rozvoji kuželkářského sportu.

V té době měl oddíl i velmi úspěšné družstvo dorostu ve složení Kschwend Rauschgold, Kugler a Dvořák. Svým výkonem dokázali dobít 2. místo na mistrovství ČSR družstev a někteří z nich dodnes hrají aktivně soutěže.

Později přichází do klubu další generace hráčů, kteří úspěšně navazují na kvalitu a výsledky svých "vzorů". Čučka, Langer, Šudřich, Chrást, Hoffmann a další. A opět obětují kuželkám nejen čas pro sportovní výkon, ale i nesčetně hodin pro údržbu a zvelebování sportoviště. V roce 1976 přijal oddíl do svých řad družstvo Vodohospodářských staveb Brno, které přestoupilo ze Sokola Střelice.

Ke cti všem stávajícím členům i nově příchozím v té době, je nutné připomenout tisíce odpracovaných hodin na rekonstrukci kuželny. Dobrovolně a bez jakékoliv finanční odměny zrušili asfaltový povrch na sadurit a potom se podařilo za podpory Tělovýchovné jednoty uvést do provozu automatický stavěč kuželek. Málokdo dnes ví, že celý systém a konstrukci vytvořil člen oddílu ing. Jiří Habanec.Tento záznamový systém byl unikátní. Záznam poražených kuželek byl řešen tzv. "spodním snímáním". 

V letech 1983 a 1985 dochází opět k zásadní rekonstrukci kuželny a přitom i k rozmachu sportovních úspěchů a rozšiřování členské základny. Dochází k nahrazení 50 let staré a již doslužující kuželny novým objektem. Podle dostupných pramenů bylo odpracováno členy klubu 10380 brigádnických hodin. Už tak fantastické číslo bylo určitě ještě vyšší.

V té době došlo i k návratu Miroslava Kočárka a družstvo "A" se v krajském přeboru umisťuje v horní polovici tabulky. Tohoto mistra světa později zradilo srdíčko přímo na dráze kuželny v Husovicích - bylo moc smutno, ale jaký jiný odchod si kuželkář může přát ... Mirkův odkaz sportovní a lidský bude naždy zachován v dění našeho klubu.Toto jméno v kuželkářské historii by nemělo být nikdy zaponuto.

Pro další roky je také nutné zmínit Josefa Čučky, člena, hráče, trenéra, ale hlavně duši a dobrovolného správce kuželny. Sportu, údržbě a vůbec chodu kuželny věnoval neskutečné množství času. Vychoval několik generací kuželkářů, kteří dnes rádi předávají jeho zkušenosti a rady zase dál. Stál za úspěchem dorostenců ( Vejtasa , Simr , Baranyi , Navrátil ) , kteří pod jeho vedením získlali titul ČR a 3.místo ČSSR.

První větší zlom nastal na sklonku 20. století. Do klubu přichází Josef Bašný a taktéž nastává změna na pozici předsedy oddílu.Během 5-ti sezón se první oddíl dostává ze soutěže krajského přeboru do 2.ligy mužů. V té době dochází k zásadnímu rozhodnutí provést rekonstrukci stávající kuželny v kuželnu 4-dráhovou.V roce 2006 se opět měnila historie. Poprvé v novodobé historii postupuje družstvo "A" do první ligy v sestavě Baranyi, Machálek, Plšek, Pospíšilík, Škoula, Vymazal pod vedením dua Bašný, Kolařík. Dosavadní svoje ligové angažmá realizuje na drahách vyškovských přátel a taktéž tam odehraje svoji první sezónu.

Pro klub je důležitým milníkem rok 2007, kdy byla dostavěna čtyřdráhová kuželna na místě staré dvoudráhové kuželny. Na výstavbě se svými silami podíleli všichni členové klubu. Dále je také tento rok plněním jednoho velkého snu a to postupem Husovického "Á" týmu mužů do nejvyšší soutěže v České Republice. V roce 2011 se k družstvu mužů připojuje i družstvo žen, které se také dostává do nejvyšší ženské soutěže v ČR.

V roce 2014 vybojovalo naše družstvo mužů historicky první titul - Mistři ligy ČR v sestavě : Vedoucí týmu - Josef Bašný, Trenér: Tomáš Baranyi, hráči: Jiří Axman ml., Michal K. Šimek, Jiří Radil, Dušan Ryba, Libor Škoula, Pavel Vymazal, Zdeněk Vymazal.

V roce 2016 si naši borci z 1. ligy vybojovali postup do nově zřízené interligy ve složení: Jiří Axman ml., Jan Machálek ml., Václav Mazur, Michal K. Šimek, Dušan Ryba, Libor Škoula, Zdeněk Vymazal. Touto nejvyšší možnou soutěží se náš klub pyšní dodnes.